19€ — štandardná cena 1h práce
28€ — (od) svadobná fotokniha
29€ — videoklip (slideshow) z fotografií max. 200ks
0,3€ — cena 1 fotografie 10×15
5€ — výroba DVD (obal, pot­lac)
0,15€ – cena za 1 km vlast­nej dopravy tam aj spat.
Prípravy
• fote­nie odobierky nevesty, príprav …
• garan­to­vaný min. počet fotografií 40ks
• V iný deň ako sobota. (Ak sa jedna o samostatný balíček)
• prístup do vlast­nej svadob­nej galérie na inter­nete
Cena 78,- €
Portrétne fotenie
• fote­nie svadob­ných portré­tov v exter­iéri hrad, staré mesto, záhrady atď.
• garan­to­vaný min. počet fotografií 70ks
• V iný deň ako sobota. (Ak sa jedna o samostatný balíček)
• prístup do vlast­nej svadob­nej galérie na inter­nete
Cena 98,- €
Obrad
• obrad + grat­ulá­cie + rodinné fote­nie po obrade
• garan­to­vaný min. počet fotografií 90ks
• prístup do vlast­nej svadob­nej galérie na inter­nete
Cena 139,- €
Hostina
• garan­to­vaný min. počet fotografií 70ks
• Fotenie na Hostine 2-3h
• prístup do vlast­nej svadob­nej galérie na inter­nete
Cena 98,- €
Balíček 1

• Portrétne fotenie
• Obrad a Gratulácie
• Minimálne 200 fotiek
Cena 199,- €
Balíček 2

• Portrétne fotenie
• Obrad a Gratulácie
• Hostina
• Minimálne 300 fotiek
Cena 269,- €
Balíček 3

• Prípravy
• Portrétne fotenie
• Obrad a Gratulácie
• Hostina
• Minimálne 400 fotiek
Cena 329,- €
Cenník je platný pre svadobné fotenia zerezervované od 17.02.2015.