Fote­nie svadieb a rôznych udalostí
Zabezpečenie pro­fe­sionál­nych fotografií spoločen­ských udalostí ako sú svadby, stužkové, rôzne podujatia, prezen­tá­cie a iné spoločen­ské udalosti. Fote­nie sa uskutočňuje pomo­cou balíkov prípadne pomo­cou balíku, ktorý si vyskladáte sami.

Svadobné fotoknihy
Svadobné knihy sú voliteľ­nou súčasťou foto­balíkov. Podľa poži­a­davky vyho­tovu­jeme ľubo­volný počet kópií.

DVD prezen­tá­cia fotografií

Prezen­tá­cia obsahuje najkrajšie fotografie, ktoré sú zladené s hud­bou v pozadí. Prehrať ich môžete kdekoľvek aj v bežnom DVD prehrá­vači. Je dodaná aj verzia súboru mp4(x264).

Tlač fotografií
Ku každému foto­balíku, dostanete prís­lušný počet vyt­lačených fotografií v rozmere 13×18 cm. V prí­pade žela­nia, Vám pripravím fotografie až do rozmeru 30×40 cm v množstve aký požadujete.

Tlač na foto­plátno
Fotografia ako obraz. Fotografia sa vyt­lačí na plátno a vytvorí sa tak krásna pami­atka, ktorá vyz­dobí Vašu stenu.

Grafické služby
Re­tuš a oprava fotografií, tvorba plagátov a umeleck­ých fotografií.

Ozná­me­nia, Viz­itky
Tvorba oznámení a viz­itiek od návrhu až po samotnú tlač.